Aikido

Het woord Aikido bevat drie elementen:

aikidokanji

Ai – Harmonie, eenheid

Ki – Mentale, innerlijke energie

Do – Weg, manier, pad

Aikido zou opgevat kunnen worden als een vorm van zelfverdediging waarbij je zo min mogelijk kracht gebruikt om de ander onder controle te krijgen. Maar het is meer dan dat. Aikido is Budo, een Japanse krijgskunst. Budo is de weg van de krijger. Als krijgskunst gaat het in Aikido om lichaam en geest te verenigen op zo’n manier dat dit in harmonie is met de natuurlijk orde van het leven. Deze natuurlijke orde is als een helder te ervaren eenheid gezeteld in ons eigen lichaam, en wel ter hoogte van de buik, hara. In de lessen noemen we dit ook wel ons centrum.

Het doel in Aikido is om vanuit dit midden, het centrum, te leren bewegen en te handelen. Het gaat om Stilte in Beweging, je uitzonderlijk kalm en gecentreerd te voelen tijdens je handelen. In deze staat van zijn, zijn lichaam en geest een en is het mogelijk om te vechten zonder te vechten.

Tevens wordt het helder hoe vanuit dit streven naar deze staat van zijn, Aikido een weg van persoonlijke vorming wordt . Het is vanuit deze stilte in beweging dat een zachtheid van het hart zich openbaart en er gesproken kan worden dat Aikido een manifestatie van liefde is.

Vreemd genoeg wordt in Aikido dit liefdevolle handelen geleerd via de weg van het leren beheren en beheersen van agressie en frustratie, zodat naast het vermogen om liefdevol te handelen ook het vermogen om radicaal en scherp te handelen als keuzemoment aanwezig is. Dit is de essentie van Aikido als Budo, als een weg van de krijger.

Morihei Ueshiba

Op 14 december 1883, te Tanabe, Japan, werd Morihei Ueshiba geboren. Op 18 jarige leeftijd ging hij naar Tokyo en werd hij lid van het Japanse keizerlijke leger. MoriheiUeshibaOp latere leeftijd ging O’Sensei zich meer en meer bezighouden met budo. Zo beoefende hij Shinkage ryu ken-jutsu, Kito en Daito ryu ju-jutsu. In 1922 besloot hij zijn eigen traditie te starten, genaamd Aiki bu-jutsu. De technieken waren nog sterk verbonden met ko-ryu en week nog af van het huidige aikido. Wel verwijst de term Aiki al naar de interpretatie van budo die hij had. Dit kwam ook steeds meer in zijn technieken naar voren. Aiki verwijst naar het in harmonie brengen van de energie tijdens een confrontatie en verwijst ook naar de Kito en Daito ryu, waar de filosofie en theoretische onderbouwing sterk werden beïnvloed door het begrip Ki (energie) en Jin en Jang. Deze ideeën waren het fundament van zijn budo.

O’Sensei

Sensei is Japans voor leraar. Het betekent “hij die de weg is voorgegaan” O’sensei betekent grote leraar. Het is een respectvolle toevoeging aan het het woord leraar. Morihei Ueshiba was vooral bekend in heel Japan en daarbuiten onder de naam O’Sensei.

1924/25 was een keerpunt in de carrière van O’Sensei. Hij werd uitgedaagd door een jonge officier. O’Sensei had totale controle over dit gevecht en hoe de officier ook probeerde, hij kon hem niet raken. Na dit gevecht realiseerde O’Sensei dat hij Sumi-Kiri had ervaren (gevoel van helderheid van lichaam een geest. O’Sensei beschreef dit als harmonie en eenheid van universele Ki). Hij was er nu van overtuigd dat budo een methode is om in harmonie te functioneren en dat iedere beweging een uiting is van eenheid van lichaam en geest, en zo van de universele Ki.

Door zijn toenemende bekendheid verhuisde O’Sensei in 1931 naar en nieuwe dojo, Kobukan Dojo. Later, in 1936, besloot hij te breken met de traditie van de klassieke bu-jutsu en zijn eigen traditie om te dopen. Hij gaf het de naam Aiki-budo. In 1939 werd de Kobukan en het Aiki-budo officieel erkend.

Door de tweede wereldoorlog was er een terugslag in de opkomst van Aikido. O’Sensei besloot daarom in 1942 Aiki-budo om te dopen in Aikido, om zo te laten weten dat hij andere doelen voor ogen had met zijn budo dan gebruikelijk in deze periode. De echte wederopstanding begon echter pas weer in 1948, na de oorlog en het totale verbod op beoefening van budo (karate uitgezonderd).

De eerste publieke demonstratie werd gegeven in september 1956. Al snel hierna volgde de openbare presentatie van Aikikai in 1960. In 1969 werd de Aikikai Aikido So Hombu geopend. In deze tijd begon ook de introductie van Aikido buiten Japan, met als koploper Europa.

O’Sensei stierf na vele internationale demonstraties op 26 april 1969.