Examens

Hiërarchie is heel belangrijk bij Japanners en zo ook in veel van hun activiteiten. Het gradensysteem vertegenwoordigt de hiërarchische structuur in Aikido. Het is een stappenplan, een graad geeft aan in welke fase iemand zich bevindt. Voor een leraar is dit belangrijk om te weten zodat hij de leerling oefeningen en advies kan geven voor diens individuele niveau.

Er zijn verschillende richtingen in het Aikido en ook verschillende richtlijnen betreffende wachttijd. Binnen onze Dojo houden we voor de kyu-graden minstens een half jaar wachttijd tussen 2 examens. Vaak zal deze wat langer zijn. We dragen 2 verschillende kleuren band, een witte of zwarte. Binnen onze federatie is het dragen van een Hakama (traditionele Japanse broekrok) toegestaan vanaf 3e kyu. Bij de meeste scholen in Japan is dit vanaf zwarte band.

Om examen te kunnen doen moet je lid zijn van onze Dutch Aikikai Foundation. Zij erkennen namelijk alleen leden van hun bond. Een examen brengt administratiekosten met zich mee en je ontvangt een diploma.

Kyu graad competenties

6e KYU
– Kennismaking met Aikido.
– Lage en goede stand (rug recht, voorste been gebogen en achterste been gestrekt).
– Het verschil tussen omote en ura is bekend.
– De kandidaat beheerst ukemi en taisabaki

5e KYU
– De kandidaat duwt de partner niet weg, hij werkt van knie naar knie.
– Sleutelposities van de technieken zijn te zien in het examen.

4e KYU
– De techniek wordt gestart zonder lang na te denken.
– De kandidaat begint en eindigt in een lage stand.
– Een rechte houding wordt aangehouden bij het uitvoeren van de technieken.
– De vormen zijn gestructureerd.
– De kandidaat houdt de knieën bij elkaar bij het maken van een taisabaki in suwari waza
– Het begin van dynamisch werken moet te zien zijn (aanval op één pas).

3e KYU
– De technieken worden direct gestart.
– De kandidaat werkt dynamisch.
– De lage stand wordt gedurende de gehele techniek vastgehouden.
– Bij het bewegen in suwari waza blijven de enkels bij elkaar.

2e KYU
– De kandidaat gebruikt zoveel mogelijk zijn hele lichaam.
– Als de kandidaat vastloopt lost hij dit op met een goede techniek en niet met kracht.
– Alle technieken worden groot en laag uitgevoerd.
– De kandidaat kijkt niet naar zijn of haar handen.

1e KYU
– De kandidaat presenteert zich goed en komt zeker over (correct groeten, respectvolle
omgang met de uke, geen agressie in de technieken).
– De technieken worden energiek uitgevoerd.
– Een solide positie wordt vastgehouden bij het weren van stoten en slagen.
– De kandidaat kan structuur en correcte mindset vasthouden buiten de eigen dojo (bijv. bij stages).

6e kyu

Houding en oefeningen
Kamae Statische positie
Tsugi ashi Inschuivend lichaam
Tai no henka Verandering van richting door lichaam en voeten ter plaatsten te draaien
Shikko Knielopen voor en achterwaarts
Taisabaki Cirkelvormige lichaamsverplaatsing
Mae ukemi Voorwaartse rol. Vanuit staande en zittende positie
Ushiro ukemi Achterwaartse rol. Vanuit zittende positie
Tenkan Naar buiten draaiende lichaamsverplaatsing op je voorste voet
Technieken Aanvalsvormen
Ikkyo Ai hanmi katate dori
Ikkyo – omote Shomen uchi
Tenchi nage Katate dori
Shiho nage – omote Ai hanmi katate dori

5e kyu

Tachi waza (staande technieken)  

Technieken Aanvalsvormen
Ikkyo Ai hanmi katate dori
Shomen uchi
Shiho nage Ai hanmi katate dori
Irimi nage Ai hanmi katate dori
Shomen uchi
Tenchi nage Katate dori
Seiza kokyo ho Ryote dori

4e kyu

Tachi waza (staande technieken)

Technieken Aanvalsvormen
Ikkyo Katate dori
Kata dori
Nikyo Kata dori
Katate dori
Ai hanmi katate dori
Sankyo Ushiro ryote dori
Ai hanmi katate dori
Kote gaechi Ai hanmi katate dori
Shomen uchi
Katate dori
Shiho nage Yokomen uchi
Irimi nage Katate dori
Tenchi nage Ryote dori
Uchi kaiten nage Katate dori
Ude kime nage Ai hanmi katate dori
Katate dori
Yokomen uchi
Sokumen irimi nage Katate dori


Suwari waza (zittende technieken) 

Ikkyo Ai hanmi katate dori
Shomen uchi
Irimi nage Ai hanmi katate dori
Shomen uchi

3e kyu
(Begin soepel te bewegen)

Tachi waza (staande technieken) 

Technieken Aanvalsvormen
Ikkyo Kata dori men uchi
Ryote dori
Yokomen uchi
Ushiro ryote dori
Nikyo Katate ryote dori
Shomen uchi
Yokomen uchi
Ushiro ryote dori
Sankyo Shomen uchi
Yokomen uchi
Yonkyo Shomen uchi
Yokomen uchi
Kote gaeshi Ushiro ryote dori
Katate ryote dori
Yokomen uchi
Shiho nage Ryote dori
Ushiro ryote dori
Irimi nage Ushiro ryote dori
Yokomen uchi
Soto kaiten nage Katate dori
Ude kime nage Katate ryote dori
Ushiro ryote dori
Kokyo ho Katate dori


Suwari waza (zittende technieken) 

Ikkyo Katate dori
Kata dori
Nikyo Katate dori
Kata dori
Shomen uchi
Sankyo Shomen uchi
Kote gaeshi Shomen uchi


Hammi handachi waza (uke staand en tori zittend) 

Shiho nage Katate dori
Irimi nage Shomen uchi
Uchi kaiten nage Katate dori

2e kyu
(Begin ruim en soepel te bewegen) 


Tachi waza

Technieken Aanvalsvormen
Ikkyo Kata dori men uchi
Ushiro ryo kata dori
Nikyo Kata dori men uchi
Ushiro ryo kata dori
Sankyo Katate dori
Kata dori
Kata dori men uchi
Ushiro ryo kata dori
Gokyo Yokomen uchi
Kote gaeshi Ryote dori
Kata dori men uchi
Shiho nage Kata dori men uchi
Shomen uchi
Irimi nage Katate ryote dori
Ryote dori
Chudan tsuki
Kata dori men uchi
Soto kaiten nage Shomen uchi
Uchi kaiten nage Shomen uchi
Hiji kime osae Jodan tsuki
Sumi otoshi Katate dori
Aiki otoshi Ushiro ryo kata dori
Koshi nage Ai hammi katate dori
Juji garami Ushiro ryote dori
Sokumen irimi nage Ushiro ryo kata dori

Suwari waza

Gokyo Yokomen uchi
Kote gaeshi Katate dori
Irimi nage Katate dori
Yokomen uchi

Hammi handachi waza

Shiho nage Ryote dori
Soto kaiten nage Katate dori

Extra: Randori met 2 aanvallers

1e kyu
(Alle vormen moeten nu vlot en soepel gaan)

Tachi waza

Technieken Aanvalsvormen
Ikkyo Ushiro eri dori
Jodan tsuki
Nikyo Chudan tsuki
Jodan tsuki
Sankyo Chudan tsuki
Jodan tsuki
Gokyo Shomen uchi
Kote gaeshi Chudan tsuki
Ushiro eri dori
Shiho nage Muna dori
Jodan tsuki
Ushiro eri dori
Ushiro katate dori kubishime
Juji garami Katate ryote dori

Extra: Randori met 3 aanvallers